ข้อสอบชีทราม ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาค S/62 : 1/60 : S/59 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด
ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดย
ละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg