คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย สาขาวิชาการบัญชี ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย สาขาวิชาการบัญชี ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                 
*ความรู้ด้านบัญชี                                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับระบบ Systems Applications  Program (SAP)                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            
*แนวข้อสอบ การบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบัญชี ชุดที่ 3.