สรุป HRM2101 / HR201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

54฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

HRM2101 / HR201 สรุปการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การจัดหาทรัพยากรมนุษยฺ
บทที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน
บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทนการทำงาน
บทที่ 8 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
บทที่ 9 แรงงานสัมพันธ์
บทที่ 10 ระบบข้อมูล การตรวจสอบและวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 11 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg