สรุป GEO2501 / GE253 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

43฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

GEO2501 / GE253 สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย
บทที่ 3 ภูมิอากาศ
บทที่ 4 ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
บทที่ 5 ทรัพยากรดิน
บทที่ 6 ป่าไม้และการจัดการป่าไม้
บทที่ 7 ประชากร
บทที่ 8 การตั้งถิ่นฐาน
บทที่ 9 เกษตรกรรม
บทที่ 10 การคมนาคมขนส่ง
บทที่ 11 อุตสาหกรรม
บทที่ 12 การค้าต่างประเทศ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
สรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg