สรุป MCS3151 / MC3100 / MCS310 / MC410 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

40฿

คำอธิบาย

MCS3151 / MC3100 / MCS310 / MC410 สรุปการสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

 

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 3 การศึกษาตนเองและการพัฒนาตนเอง

บทที่ 4 การศึกษาและยอมรับบุคคล

บทที่ 5 หลักการติดต่อสื่อสารที่ส่งผลต่อกระบวนการมนุษยสัมพันธ์

บทที่ 6 พฤติกรรมสื่อสารในเชิจิตวิทยาสังคมกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์

บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนนามนุษยสัมพันธ์

บทที่ 8 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร (ไม่ออกสอบ)

บทที่ 9 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (ไม่ออกสอบ)

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg