KP-5030 เฉลย POL4321 / PA421 เฉลยการบริหารร่วมสมัย

56฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : 1/61 : S/60:   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 15 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักศึกษาตอบทุกข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด