สรุป POL4321 / PA421 การบริหารร่วมสมัย

46฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL4321 / PA421 สรุปการบริหารร่วมสมัย

 

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ : ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการบริหาร / การจัดการ
บทที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ
บทที่ 4 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
บทที่ 5 การบรหารเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 8 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg