สรุป POL4312 / PA321 เทคโนโลยีการบริหาร

32฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL4312 / PA321 สรุปเทคโนโลยีการบริหาร


*
*
*
*
*
* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์
*
*
*
*

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 บทบาทของเทคโนโลยีการบริหาร
บทที่ 2 ทฤษฎีองค์การ
บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์การ
บทที่ 4 เทคโนโลยีการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg