เฉลย POL3328 / PA340 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

42฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 :  S/60 : 2/60   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 2 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 2 ข้อ ให้ทำทุกข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด