สรุป POL3312 / PA313 การพัฒนาระบบราชการ

44฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3312 / PA313 สรุปการพัฒนาระบบราชการ

สารบัญ
บทที่ 1   บทนำ : การพัฒนาระบบราชการ
บทที่ 2   ระบบราชการและการบริหารราชการ
บทที่ 3   พฤติกรรมศาสตร์กับการบริหาร
บทที่ 4   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 5   เทคนิคการพัฒนาองค์กร
บทที่ 6   ผู้นำกับการพัฒนาองค์กร
บทที่ 7   ปัญหาของระบบราชการ : กรณีของต่างประเทศและของประเทศไทย
บทที่ 8   การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ : กรณีต่างประเทศ
บทที่ 10 การพัฒนาระบบราชการของไทยไปสู่ “ราชการยุคใหม่”
บทที่ 11 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
บทที่ 12 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ
              และสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ
บทที่ 13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg