สรุป POL3311 / PA312 การเมืองและระบบราชการ

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3311 / PA312 สรุปการเมืองและระบบราชการ

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ท่ามกลางกระแสแนวคิดทางรัฐศาสตร์ :
บทนำสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับระบบราชการ
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการเมือง
บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการ
บทที่ 5 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการไทย
บทที่ 6 การพัฒนาและการปฏิรูปการเมือง
บทที่ 7 การพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ
บทที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและระบบราชการ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg