สรุป POL2310 / PA211 ทฤษฎีองค์การ

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL2310 / PA211 สรุปทฤษฎีองค์การ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้และความหมายขององค์การ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ
บทที่ 3 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “โครงสร้าง”
บทที่ 4 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “การจูงใจ”
บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม”
บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์การ”
บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “สื่อสาร”
บทที่ 8 ทฤษฎีองค์การก่อนสมัยวิทยาจัดการ
บทที่ 9 ทฤษฎีองค์การแบบดั่งเดิม
บทที่ 10 การศึกษาพฤติกรรมในองค์การ
บทที่ 11 ทฤษฎีองค์การก่อนสมัยใหม่
บทที่ 12 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่                                                                                                                                                                                    บทที่ 13 องค์การในอนาคต                                                                                                                                                                                          บทที่ 14 สรุปผลงานของนักวิชาการที่สำคัญ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg