เฉลย POL2303 / PA240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

60฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด  S/63: 31/63 : S/62 : 1/62 : S/61 :: ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg