สรุป POL3301 / PA270 นโยบายสาธารณะ

42฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3301 / PA270 สรุปนโยบายสาธารณะ

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวความคิดนโยบายสาธารณะ
บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 4 การกำหนดนโยบาย
บทที่ 5 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 6 การประเมินผลนโยบาย
บทที่ 7 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
บทที่ 8 เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg