สรุป POL3300 / PA260 การบริหารการคลัง

30฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3300 / PA260 สรุปการบริหารการคลัง

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ : การบรหารการคลังสาธารณะ
บทที่ 2 การบริหารรายได้ภาครัฐ
บทที่ 3 หนี้สาธารณะ และ นโยบายการเงิน
บทที่ 4 งบประมาณแผ่นดิน

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg