สรุป POL2200 / PS120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

48฿

คำอธิบาย

POL2200 / PS120 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

 

สารบัญ
บทที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ผู้แสดงบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอิทธิพล
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ภาคประวัติศาสตร์
บทที่ 4 นโยบายต่างประเทศ
บทที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
บทที่ 6 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การรุกราน
บทที่ 8 สงคราม
บทที่ 9 สงครามจิตวิทยา
บทที่ 10 สงครามทางการเมือง
บทที่ 11 สงครามเย็น
บทที่ 12 องค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 13 กฎหมายระหว่างประเทศ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg