สรุป POL2105 / PS290 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 2

39฿

คำอธิบาย

POL2105 / PS290 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 2

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 นิโคโล มาเคียเวลลี่
บทที่ 2 โธมัส ฮอบส์
บทที่ 3 จอห์น ล๊อค
บทที่ 4 มองเตสกิเออ
บทที่ 5 ชัง ชากส์ รุสโซ
บทที่ 6 อนุรักษ์นิยม
บทที่ 7 ฟรีดริกซ์ เฮเกล
บทที่ 8 สำนักประโยชน์นิยม
บทที่ 9 ลัทธิมาร์กซื
บทที่ 10 ลัทธิเลนิน
บทที่ 11 ลัทธิเมา
บทที่ 12 มาร์กซิสไทย
บทที่ 13 ลัทธิฟาสซิสม์ และนาซี

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg