สรุป POL2101 / PS190 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง1

39฿

คำอธิบาย

POL2101 / PS190 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง1

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นครรัฐกรีกและความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต
บทที่ 3 เพลโต (Plato)
บทที่ 4 อริสโตเติล (Aristotle)
บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน
บทที่ 6 ลัทธิสตอยอิกส์ (Stoicism)
บทที่ 7 คริสต์ศาสนาสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง
บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ
(ตอนที่ 1) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง
(ตอนที่ 2) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg