คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34367

270฿

รหัสสินค้า: KP-34367 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ชั้นสัญญาบัตร ปี 2563 BC-34367 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 5 -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 6
*วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4
*วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4
*วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน -แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน -แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน
*วิชาทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป