คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 BC-34398

280฿

รหัสสินค้า: KP-34398 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 BC-34398 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*วิชาภาษาไทย          «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)          «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 êแนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                  «แนวข้อสอบ Microsoft Power Point                                                                          «แนวข้อสอบ Internet                                                                                           «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                           «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                          «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                     «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                        
*ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ