คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                    
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                            
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                          
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                
*มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                     
*สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน                                                                                              
*การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                            
*การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ                                                                                    
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                    
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                 
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                
*แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์