คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) **ใหม่ล่าสุดเตรียมสอบปี 63 BC-34244

280฿

รหัสสินค้า: KP-34244 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) BC-34244 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                       
*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                  
*ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                               «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                            «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                          «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                           «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี