คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562 BC-33285

270฿

รหัสสินค้า: KP-33285 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562 BC-33285
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                       
*แนวข้อสอบ ความสามารถการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงและเหตุผล                                         
*แนวข้อสอบ การใช้ภาษาไทย                                                                                   
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                               
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครอง                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560                            
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*แนวข้อสอบ การสืบสวนและสอบสวน                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์