คู่มือสอบพนักงานบริหารงานธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                 
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ                                                            
*แนวข้อสอบ พนักงานบริหาร ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ พนักงานบริหาร ชุดที่ 2.