เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปกิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดรวมข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ  BC-31274

250฿

รหัสสินค้า: KP-31274 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปกิบัติการ กรมศุลกากร  ใหม่ล่าสุด  รวมข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ BC-31274
สารบัญ

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบการขอคืนอากร
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วินัยและการรักษาวินัย
*แนวข้อสอบข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
*แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
*ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
*ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.