คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                              
*ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล                                             
*ความสามารถทางด้านภาษาไทย                                                                               
*ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                            
*นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                      
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                      
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม