คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา 
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
*เครื่องกลพื้นฐาน 
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร 
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
*ระบบไฟฟ้ากำลัง 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์ 
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.  -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.