คู่มือสอบกลุ่มมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สถิติและภูมิศาสตร์ กองทัพอากาศ BC-9794

260฿

รหัสสินค้า: KP-9794 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบกลุ่มมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สถิติและภูมิศาสตร์ กองทัพอากาศ ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 111310-119110 เจาะข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ BC-9794
สารบัญ

*
*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                           -เจาะข้อสอบ ด้านมนุยศาสตร์    (205 ข้อ)                                                                -เจาะข้อสอบ ด้านสังคมศาสตร์  (310 ข้อ)                                                                -เจาะข้อสอบ ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ   (185 ข้อ)                                                      -เจาะข้อสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป    (220 ข้อ)