สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561 รวม 13 อัตรา

“สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561 รวม 13 อัตรา

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ระดับบริหาร

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ระดับปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงิน,หัวหน้างาน,รองผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 4 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์