เฉลยข้อสอบ ENG2001 การอ่านเอาความ

52฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบ ENG2001 การอ่านเอาความ

 

วิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด
โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ
ใช้กับการสอบภาค S/59   3   ภาค     (ชุดพิเศษ  1, ชุดพิเศษ  2, ชุดพิเศษ 3)

ใช้เตรียมสอบภาค 1/60  และซ่อม 1/60

 

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ