KP-2013 สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

100฿

คำอธิบาย

KP-2013   สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

 

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 99 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 105 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม