KP-1948 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1948    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 270 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง