KP-1726 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุป+ข้อสอบ แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-1726  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุป+ข้อสอบ แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล  ใหม่ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 233 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง