CA-270 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบทหารบก ข้อสอบจากสนามสอบจริง

200฿

คำอธิบาย

CA-270 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบทหารบก ข้อสอบจากสนามสอบจริง

จำนวน: 358 หน้า
ขนาด: กระดาษ A4

– แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

– แนวข้อสอบ ภาษาไทย

– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี