พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ ปรบปรุงใหม่

50฿

คำอธิบาย

พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ ปรบปรุงใหม่

สารบัญ

– ยกเลิก 17 พระราชบัญญัติ

– บทนิยาม “ศัพท์กฎหมาย”

ลักษณะ 1 บททั่วไป

ลักษณะ 2 การจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ 3 คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ 4 ยศตำรวจและชั้นข้าราชการ

ลักษณะ 5 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ 6 ระเบียบข้าราชการตำรวจ

ลักษณะ 7 กองทุนการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

บทเฉพาะกาล

หมายเหตุ

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย สูตรไพศาล