เจาะข้อสอบกว่า 1,250 กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานและความรู้ทั่วไป 59

195฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบกว่า 1,250 กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานและความรู้ทั่วไป 59

สารบัญ
ความรู้พื้นฐานทั่วไป
คณิตศาสตร์
– สรุปวิธีคิดแก้โจทย์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบพร้อมเฉลย
– สรุป-ประเด็นสำคัญ Grammar
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– แนวข้อสอบ – Grammar
– สรุป-ประเด็นสำคัญ Conversation
– แนวข้อสอบ – Conversation
– แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
ภาษาไทย
– สรุปประเด็นสำคัญ
– เจาะแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
– สรุปประเด็นสำคัญ…คอมฯ
– เจาะแนวข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
– เจาะแนวข้อสอบ word : Excel : Powerpoint
– เจาะแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

ราคา 195 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G