คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ชุดสนุกคิดพิชิตกับข้อสอบ 1,000 ข้อ

300฿

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ชุดสนุกคิดพิชิตกับข้อสอบ 1,000 ข้อ

สารบัญ
– ตะลุยโจทย์ 60 ข้อชุดที่ 1
– ตะลุยโจทย์ Conversation 100 ข้อ ชุดที่ 2
– ตะลุยโจทย์ Vocabulary 100 ข้อ ชุดที่ 3
– ตะลุยโจทย์ Vocabulary 100 ข้อ ชุดที่ 4
– ตะลุยโจทย์ Basic Grammar 100 ข้อ ชุดที่ 5
– ตะลุยโจทย์ Basic Grammar 100 ข้อ ชุดที่ 6
– ตะลุยโจทย์ Reading 100 ข้อ ชุดที่ 7
– ตะลุยโจทย์ Reading 100 ข้อ ชุดที่ 8
– ตะลุยโจทย์ Error Identification 100 ข้อ ชุดที่ 9
– ตะลุยโจทย์ Error Identification 100 ข้อ ชุดที่ 10
– ตะลุยโจทย์ Matching 100 ข้อ ชุดที่ 11

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์อีสานดอทคอม

Scroll to Top