Profitability Ratio อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร

Spread the love

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรจะมีทั้งหมด 4 ชนิด แต่โดยมากมักจะได้ยินกันแพร่หลายเฉพาะ ROI หรือ ROA และ ROE ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนั้นได้กล่าวไปแล้ว สามารถดูย้อนหลังได้จากเมนูด้านบน หัวข้อย่อย “เครื่องคำนวณทางการเงิน” ภายใต้หัวข้อหลัก “Knowsledge” ในครั้งนี้จะเพิ่มเรื่อง Profit Margin on Sale และ เรื่อง BEP Ratio พร้อมโปรแกรมคำนวณให้ทดสอบ ทั้งหมดจะเป็นเรื่องของการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์และหนี้สิน มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ในการดำเนินงาน

Profit Margin on Sales
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย

ส่วนของกำไรสุทธิที่นำมาใช้ในการคำนวณจะรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญหรือส่วนของเจ้าของด้วย

BEP Ratio : Basic Earning Power
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อสินทรัพย์

ส่วนของผลตอบแทนที่นำมาคำนวณจะเป็นกำไรขั้นต้นที่ยังไม่ได้หักภาษีและดอกเบี้ยจ่าย เหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบกิจการที่มีโครงสร้างของเงินทุนและหนี้สินแตกต่างกัน

ROA or ROI
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ROI (Return on Investment) หรือ ROA (Return on Total Assets) อัตราส่วนนี้จะแตกต่างจาก BEP Ratio เนื่องจากใช้กำไรสุทธิ หรือ EBITDA เป็นผลตอบแทนจากสินทรัพย์หลังหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ROE (Return on Common Equity)
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของเจ้าของ

อัตราส่วนนี้ต่างจาก ROA หรือ ROI เนื่องจากใช้วัดเฉพาะส่วนของเจ้าของที่ได้รับจากการลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ