SP-417 สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดิน วุฒิ ป.ตรี

250฿

รายละเอียด

SP-417 สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดิน วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
– กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
– การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
– สรุปสาระสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
– การทบทวนสถานการณ์
– การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก ส.ป.ก. (SWOT Analysis)
– แผนยุทธศาสตร์
– ตารางแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. พ.ศ. 2555-2558
– ภาค ผนวก การกำหนดทิศทางการดำเนินการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
– การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
– การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคชนบท
– แนวข้อสอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
– หลักการใช้ภาษา
– ความรู้เกี่ยวกับ : การเขียน
– การเรียงความ
– การย่อความ
– แนวข้อสอบภาษาไทย
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SP-417 สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดิน วุฒิ ป.ตรี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*