SP-410 สรุป+ข้อสอบลล่าสุด พนักงานคดีปกครอง ปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง

250฿

รายละเอียด

SP-410 สรุป+ข้อสอบลล่าสุด พนักงานคดีปกครอง ปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง

สารบัญ
– ประวัติศาลปกครอง
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ศาลปกครอง
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
– ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
– กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิะพิจารณาศาลปกครอง
– พระราชบัญญัติวิะปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
หลักการสำคัญ
บทที่ 1 เจตนารมณ์และการบังคับใช้กฎหมาย
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ