SP-375 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายสิบทหารบกใหม่ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-375 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายสิบทหารบกใหม่ล่าสุด

สารบัญ
วิชาคณิตศาสตร์
– เซต
– การใช้เหตุผล
– จำนวนจริง
– เลขยกกำลัง
– อัตราส่วนตรีโกณมิติ
– ความน่าจะเป็น
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ คณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์
– การเคลื่อนที่และพลังงาน
– สนามของแรง
– คลื่น
– กันมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
– ปิโตรเลียม
– โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
– สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
– พันธุกรรมและการถ่ายทอด
– โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภาษาไทย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ