SP-359 ธนาคารออมสิน ก+ข ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿

รายละเอียด

SP-359 ธนาคารออมสิน ก+ข ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ
-ประวัติธนาคารออมสิน
-พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489
-แนวข้อสอบ ความรู้-กฎระเบียบ ธนาคารออมสิน
-การเงินธนาคาร
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-ประชาคมอาเซียน ASEN COMNUNITY
-เกร็ดความรู้เซียน
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน:ASEN
-แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปันจุบัน
-แบบทดสอบความถนัดทางด้านภาษา
-ความถนัด (Aptitude Test)
-อนุกรมตัวเลข
-ข้อสอบอนุกรม
-เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
-แนวข้อสอบความถนัด Aptitude Test
-ความถนัด Aptitude Test
-ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
-ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
-แบบทดสอบบุคลิกภาพ Personality Test
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
-READING COMPREHENSION
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY