SP-298 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ การประปานครหลวง(กปน.) วิศวกร (สาขาเครื่องกล,อุตสาหกรรม) ใหม่ล่าสุด

230฿

รายละเอียด

SP-298 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ การประปานครหลวง(กปน.) วิศวกร (สาขาเครื่องกล,อุตสาหกรรม) ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– เครื่องกล
– ข้อสอบความรู้พื้นฐานช่างเครื่องกล
– เฉลยคำตอบข้อสอบความรู้พื้นฐานช่างเครื่องกล
– ข้อสอบความรู้พื้นฐาน ช่างเครื่องกล
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3
– คณิตศาสตร์ตามแนวความคิดทางช่าง
– สรุปวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรม
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
– เขียนแบบวิศวกรรม
– ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม
– กลศาสตร์
– มวลระบบแรง กฎการเคลื่อนที่
– เฉลยข้อสอบมวลระบบแรง กฎการเคลื่อนที่
– ข้อสอบวิศวะเครื่อง การเคลื่อนที่แนวต่างๆ
– ตัวอย่างข้อสอบงานพลังงาน กำลังงานกลโมเมนดัม

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ