SP-294 คู่มือสอบเข้า ทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย

270฿

รายละเอียด

SP-294 คู่มือสอบเข้า ทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย

สารบัญ
– ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกฯ คนที่ 29)
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)
– แนวข้อสอบ ค่านิยมหลัก 12 ประการของคสช.
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รูปแบบของหนังสือราชการ รูปแบบการพิมพ์ คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย
– ลักษณะของหนังสือราชการชนิดต่างๆ
– การเขียนรายงานการประชุม
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SP-294 คู่มือสอบเข้า ทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*