SP-261 สรุป+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

250฿

รายละเอียด

SP-261 สรุป+ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ, ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรับธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ผลงานสำคัญกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
– ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– ความหมายของการพัฒนาองค์กร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
– ระบบงานอำนวยความยุติธรรม
– การจัดทำแผน/โครงการ
– การวางแผน
– การทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน
– แนวข้อสอบนักบริหารจัดการงานยุติธรรม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและเขียนโครงการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEYMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ