SP-223 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ภาคข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿

รายละเอียด

SP-223 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ภาคข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ
ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– เป้าประสงค์
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
– ภารกิจหลัก
– วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ
• กฎกระทรวงแบ่งสาวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
• ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
• แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมพัฒนาที่ดิน
• พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
• ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทรัพยากรที่ดิน
ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผ่นการที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SP-223 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ภาคข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*