SP-211 คู่มือสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

250฿

รายละเอียด

SP-211 คู่มือสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
– ประวัติความเป็นมา
– ภารกิจ
– ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมธนารักษ์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินตามกฎหมายที่ดิน
– การตรวจสอบที่ดินและเอกสารสิทธิ์
– เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่างๆ
– ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุดตามกฎหมายอาคารชุด
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
– กระบวนการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล
– แนวข้อสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ