SP-198 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3

200฿

รายละเอียด

SP-198 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3

สารบัญ

กรมคุมประพฤติ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อมูลที่สำคัญในการสืบเสาะและพินิจ

***พระราชบัญญัติต่างๆ มากมาย***

***กฎกระทรวงมหาดไทยต่างๆ มากมาย***

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY