SP-127 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์

200฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์

สารบัญ
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง 1
– กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
– เทคโนโลยี
– การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง 2
– โครงงานวิทยาศาสตร์
– หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์
– จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
– ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
– การเลือกหัวข้อโครงงาน
– การวางแผนและการทำโครงงาน
– การนำเสนอโครงงาน
– ประโยชน์ของโครงงานเพื่อการพัฒนาคุณชีวิต
– สรุปท้ายบท
สรุปวิทยาศาสตร์
บทที่ 1
– กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ถาม-ตอบ : สรุปทบทวนเนื้อหา
– สรุปทบทวนเนื้อหา
– แนวข้อสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 2
– สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม
– ถาม-ตอบ : สรุปทบทวนเนื้อหา
– สรุปทบทวนเนื้อหา

 

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ