SP-124 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

200฿

รายละเอียด

SP-124  สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

สารบัญ
– การฟัง การดู
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ การฟัง การดู
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ การพูด
– การอ่าน
– เขียน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบการเขียน
– หลักการใช้ภาษา
– วรรณคดีและวรรณกรรม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรม
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ภาษาไทย

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY